Våre viktigste saker

Våre 10 viktigste saker for Bardu

Helsetun

Vi vil starte etableringen av helsetun på Setermoen.

Ny barne- og ungdomsskole

Vi står ved vår garanti om bygging av ny barne- og ungdomsskole på Setermoen.

Motorferdsel i utmark

Vi ønsker fortsatt rekreasjonsløype over Leinavatn og fjerning av 2,5 km grensen for nyttekjøring til egen hytte.

Skolemat

Vi ønsker et måltid om dagen i barne- og ungdomsskolen.

Lokal matproduksjon

Vi vil støtte opp om lokale matvareprodusenter og merkevarebygging for bardubonden.

Opprusting av veg

Sikre kartlegging av vegstandard i hele kommunene og forpliktende opprustingsplan for kommunal veg.

Gang- og sykkelveg

Vi skal jobbe for trygge skoleveger og gang- og sykkelveg fra sentrum til Tune, Moan, Viken og Fjellstadvegen.

Innkjøpspolitikk

Vi skal sikre at Bardu kommune sin innkjøpspraksis støtter opp om det lokale næringslivet og lokale bedrifter som virker i og skatter til Bardu kommune.

Klima og miljø

Bardu skal være en foregangskommunen innenfor miljø i Troms.

Er du enig med Bardu Arbeiderparti om Våre viktigste saker?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker