Våre viktigste saker

Våre 10 viktigste saker for Bardu

Helsetun

Vi vil starte etableringen av helsetun på Setermoen.

Ny barne- og ungdomsskole

Vi står ved vår garanti om bygging av ny barne- og ungdomsskole på Setermoen.

Motorferdsel i utmark

Vi ønsker fortsatt rekreasjonsløype over Leinavatn og fjerning av 2,5 km grensen for nyttekjøring til egen hytte.

Skolemat

Vi ønsker et måltid om dagen i barne- og ungdomsskolen.

Lokal matproduksjon

Vi vil støtte opp om lokale matvareprodusenter og merkevarebygging for bardubonden.

Opprusting av veg

Sikre kartlegging av vegstandard i hele kommunene og forpliktende opprustingsplan for kommunal veg.

Gang- og sykkelveg

Vi skal jobbe for trygge skoleveger og gang- og sykkelveg fra sentrum til Tune, Moan, Viken og Fjellstadvegen.

Innkjøpspolitikk

Vi skal sikre at Bardu kommune sin innkjøpspraksis støtter opp om det lokale næringslivet og lokale bedrifter som virker i og skatter til Bardu kommune.

Klima og miljø

Bardu skal være en foregangskommunen innenfor miljø i Troms.

Er du enig med Bardu Arbeiderparti om Våre viktigste saker?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!