Årsømte Bardu Arbeiderparti 15. februar 2016

Bardu Arbeiderparti gjennomfører Årsmøte for alle medlemmer i henhold til innkalling 15. februar kl.1800 i Kommunestyrehuset lille møtesal. Det serveres kaffe og kaker til fremmøtte. Vel møtt!

Bardu AP – Årsmøte 2016 møteplan:

1. Åpning

2 .Konstituering

3. Årsmeldinger

     •årsmelding fra styret.

     •årsmelding fra kommunestyregruppa.

     •årsmelding fra OMS.

     •årsmelding fra PTU.

4. Regnskap for 2015

5. Innkomne forslag

    1. Kumulering av representant fra Nedre Bardu Arbeiderlag ved neste kommunevalg m/vedlegg.

    2. Fremtidstunet og krav om folkeavstemming – styrets innstilling til Årsmøte.

    3. Kommunereform – styrets innstilling til Årsmøte.

6. Uttalelser

7. Budsjett 2016

8. Valg

     1.Styrets innstilling til valgkomite 2016 – 17

     2.Valgkomiteens innstilling for 2016 – 17